Znieczulenie ma za zadanie sprawić, aby zabieg był bezbolesny dla pacjenta. Z każdym pacjentem należy przeprowadzić rozmowę oraz poprosić go o wypełnienie ankiety dotyczącej zdrowia.

Znieczulenie wybierane jest w zależności od stanu zdrowia chorego, zakresu planowanej operacji, czasu jej trwania. Stopy znieczulane są zwykle w znieczuleniu przewodowym lub ogólnym.

Znieczulenie przewodowe – podanie leków znieczulających do przestrzeni podpajęczej lub zewnątrzoponowej
Znieczulenie ogólne – uśpienie chorego na czas operacji.